ESTONIA. Elina Born & Stig Rästa. 'Goodbye to yesterday'

.